bl. Ivan Merz

Biografija

Blaženi Ivan Merz rođen je u Banjoj Luci 16.XII.1896., a umro u Zagrebu na glasu svetosti 10.V.1928. U rodnome gradu Ivan pohađa realnu gimnaziju te maturira s odličnim uspjehom 1914. Kroz srednjoškolsko je razdoblje na njega je izvršio izvanredan kulturni i duhovni utjecaj profesor književnosti dr. Ljubomir Maraković. Nakon mature Ivan za volju roditelja polazi u Vojnu akademiju u Bečko Novo Mjesto gdje ostaje samo tri mjeseca jer nije imao zvanje za vojništvo. Nastavlja na Bečkom sveučilištu upisuje studij prava.

God. 1919., po završetku rata nastavlja studij književnosti u Beču. Godinu dana kasnije dobiva stipendiju iz Francuske, odlazi u Pariz, gdje nastavlja isti studij na Sorboni i Institut Catholique. Završivši studij dolazi u Zagreb i postaje profesor francuskog jezika na Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji, koja se tada nalazila na Kaptolu (danas Bogoslovsko sjemenište).

Kroz posljednjih šest godina svoga života i boravka u Zagrebu razvija veliku apostolsku djelatnost u katoličkim organizacijama za mladež unoseći u njih Kristov duh Evanđelja. Već po dolasku u Zagreb 1922. biva izabran za predsjednika Hrvatskog katoličkog omladinskog saveza. Posljednjih šest godina svakodnevno ide na sv. Misu i prima sv. Pričest u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu. Svima svijetli nenadmašivim primjerom revnosti za proširenje Kristova kraljevstva i nadnaravno dobro bližnjih, napose mladih. Umro je na glasu svetosti 10. svibnja 1928. od meningitisa, nakon neuspjele operacije sinusa. Sahranjen je na zagrebačkom groblju Mirogoj, odakle su njegovi zemni ostaci 16. XII. 1977. preneseni i pohranjeni u Bazilici Srca Isusova.