10.2.2009.
Orijentacijske karte koje je izdao OK Merz

Ovdje možete naći sve potrebne podatke o orijentacijskim kartama koje je do sada izdao OK Merz

10.2.2009.
Jelenovac

Osnovni podatci o karti:

 • Mjerilo: 1:4000
 • Ekvidistancija: 2,5 metra
 • Stanje: Listopad 2008
 • Površina: 0,6 km2
 • Hrvatska orijentacijska karta broj 127

Izdavač karte je Dario Štambuk, a informacije o karti možete dobiti upitom na adresu kluba.

Terenski rad su odradili češki crtači: Jan Drbal, Osvald Kozak i Zdenek Liscinsky.

Lokacija karte:

26.2.2011.
Rudolfove vojarne

Osnovni podatci o karti:

 • Mjerilo: 1:1500
 • Ekvidistancija: 1 metar
 • Stanje: prosinac 2010.
 • Površina: 0,05 km2

Izdavač karte je Dario Štambuk, a informacije o karti možete dobiti upitom na adresu kluba.

Terenski rad je odradio Alen Tadijanić.

Lokacija karte: Trg Francuske Republike, Zagreb.

26.2.2011.
Savska opatovina

Osnovni podatci o karti:

 • Mjerilo: 1:2500
 • Ekvidistancija: 1 metar
 • Stanje: prosinac 2010.
 • Površina: 0,11 km2

Izdavač karte je Dario Štambuk, a informacije o karti možete dobiti upitom na adresu kluba.

Terenski rad je odradio Alen Tadijanić.

Lokacija karte: Savska opatovina, Zagreb.